Motor căutare – Platforma internaţionalizare Enterprise Europe Network

 


Evenimente


21,82 miliarde euro - alocarea financiara a Romaniei in cadrul Politicii de Coeziune 2014 - 2020

In perioada 7-8 februarie 2013 a avut loc, la Bruxelles, Summit-ul european privind Cadrul Financiar Multianual (CFM) al Uniunii Europene pentru perioada 2014-2020.

CFM este un mecanism menit sa asigure previzibilitatea cheltuielilor UE si, in acelasi timp, respectarea unei discipline bugetare stricte. El nu reprezinta bugetul UE pentru o perioada de sapte ani, ci defineste sumele maxime („plafoanele”) pentru fiecare domeniu de cheltuieli majore din bugetul Uniunii si stabileste, de fapt, prioritatile politice pentru anii urmatori reprezentand, prin urmare, atat un cadru politic cat si unul bugetar . 

Noul Cadru Financiar Multianual este aplicabil pe o perioada de sapte ani, intre 2014 si 2020, si a fost elaborat pentru o Uniune Europeana care cuprinde 28 de state membre, pornind de la ipoteza ca, in 2013, Croatia va adera la Uniune.

Consiliul a convenit asupra unui plafon global de cheltuieli de 959,988 miliarde Euro, alocat pe cinci capitole:

 

 • Crestere inteligenta si favorabila incluziunii - 451,194 miliarde Euro (47%)
 • Crestere durabila: Resurse naturale - 374.395 miliarde Euro (39%)
 • Europa in lume - 57.599 miliarde Euro (6%)
 • Administratie - 57.599 miliarde Euro (6%)
 • Securitate si cetatenie - 19.200 miliarde (2%)

 

Aceste cifre nu includ o serie de instrumente de flexibilitate care sunt in mod traditional in afara CFM, deoarece nu sunt „programabile” (rezerva pentru ajutoare de urgenta, Fondul european de ajustare la globalizare, Fondul de solidaritate, instrumentul de flexibilitate).

Principalul instrument de reducere a decalajelor dintre regiunile Europei este Politica de Coeziune (PC), care, prin intermediul Fondului European de Dezvoltare Regionala (FEDR), Fondul Social European (FSE) si Fondul de Coeziune (FC), va finanta urmatoarele obiective in statele si regiunile membre: \"Investitii pentru crestere economica si locuri de munca\" (obiectiv finantat din toate fondurile) si \"Cooperare Teritoriala Europeana\" (finantat doar de FEDR).

Fondul de Coeziune va sprijini proiecte in domeniul mediului si de transport trans-europene.

Sprijinul necesar pentru dezvoltarea capitalului uman va fi asigurat, in cadrul Politicii de Coeziune, de FSE, printr-un procent corespunzator,:

 

 • 25 % din alocarea financiara pentru regiunile mai putin dezvoltate (7 din cele 8 regiuni de dezvoltare ale Romaniei)
 • 40 % din alocarea financiara pentru regiunile in tranzitie (Bucuresti Ilfov)
 • 52 % in regiunile mai dezvoltate

 

Pentru capitolul Coeziunea economica, sociala si teritoriala alocarea financiara (la nivel european) este de 325,149 miliarde euro din care:

Alocarea financiara pentru Obiectivul \"Investitii pentru crestere economica si locuri de munca\", se va ridica la un total de 313,197 miliarde de euro:

 

 • 164,279 miliarde Euro pentru regiunile mai putin dezvoltate (regiunile ce au PIB sub 75% din media europeana, categorie in care se incadreaza 7 din cele 8 regiuni de dezvoltare ale Romaniei)
 • 31,677 miliarde Euro pentru regiunile de tranzitie (regiunile care au PIB intre 75% si 90% din media europeana, categorie in care se incadreaza si Regiunea de Dezvoltare Bucuresti Ilfov)
 • 49,492 miliarde Euro pentru regiunile mai dezvoltate (regiuni care au PIB peste 90% din media europeana)
 • 362,66 miliarde Euro pentru Fondul de coeziune

 

Resursele financiare alocate pentru Obiectivul \"Cooperare teritoriala europeana\" se vor ridica la un total de 8,948 miliarde euro si vor fi distribuite dupa cum urmeaza:

 

 • 6,627 miliarde euro pentru cooperarea transfrontaliera
 • 1,822 miliarde de euro pentru cooperarea transnationala
 • 500 milioane Euro pentru cooperarea interregionala

 

Un procent de 0,35% din alocarea globala va fi alocata pentru Asistenta Tehnica. Asistenta va fi utilizata pentru a sprijini consolidarea institutionala si a capacitatii administrative a statelor, pentru gestionarea eficienta a fondurilor si in identificarea si realizarea de proiecte prioritare, in cadrul programelor operationale, pentru depasirea provocarilor economice actuale.

La initiativa Comisiei, pentru actiuni inovatoare in domeniul dezvoltarii urbane durabile, vor fi alocate 330 milioane euro.

Prin CFM 2014 – 2020 Romania are alocata, pentru Politica de Coeziune, suma de 21,825 miliarde Euro, suma care va fi indexata cu inflatia de-a lungul celor sapte ani.

Pentru ca Romania se afla intr-un program de asistenta, cu Uniunea Europeana si Fondul Monetar International, va beneficia de o prefinantare de 4% din aceasta suma. Totodata rata de cofinantare de 85% pentru proiectele finantate din Fondurile Structurale va putea ajunge la 95%.

Noul Cadru Financiar Multianual, inclusiv prevederile referitoare la alocarile pentru Romania, va intra in vigoare odata cu aprobarea acestuia de catre Parlamentul European.

Sursa:www.fonduri-ue.ro

 

 

Ştiri

2020-11-18 17:56:52

Virtual B2B Event-Construction-2020

EEN Transilvania vă invită să participați la evenimentul de matchmaking [...]

2020-10-31 14:52:44

ECONOMIA CIRCULARĂ: VOUCHERE DE 15.000 EURO PENTRU ÎNTREPRINDERI MICI ŞI MIJLOCII

[...]


Vezi toate ştirile


Enterprise Europe Network

Oportunităţi de afaceri

Cod anunţ: TOUK20161114002

Ţara: Marea Britanie

Tip: Oferta

Titlu Oportunitate: IMM din Marea Britanie a dezvoltat și a adus pe piață o tehnologie tactilă de feed-back, folosind [...]

Valabilă până la data: n/a

Cod anunţ: BRPL20170110001

Ţara: Polonia

Tip: Cerere

Titlu Oportunitate: Firmă poloneză caută furnizori de nuci și fructe uscate pentru încheierea unor contracte [...]

Valabilă până la data: n/a

Vezi toate oportunităţile