Motor căutare – Platforma internaţionalizare Enterprise Europe Network

 


Evenimente


Consultarea cu tema „Informații nefinanciare”, lansată de Comisia Europeană

Enterprise Europe Network Transilvania, vă invită să participați la consultarea cu tema „Informații nefinanciare”, lansată de Comisia Europeană în contextul revizuirii Directivei privind raportarea nefinanciară 2014/95/UE din 22 martie 2014.

Informații generale referitoare la Directiva privind raportarea nefinanciară

Directiva privind raportarea nefinanciară impune anumitor întreprinderi mari să includă o declarație nefinanciară ca parte a obligațiilor lor anuale de raportare publică.

Directiva privind raportarea nefinanciară identifică patru aspecte legate de sustenabilitate:

  • mediul,
  • aspectele sociale și legate de angajați,
  • drepturile omului precum și
  • mita și corupția.

În ceea ce privește aceste aspecte, ea impune societăților să divulge informații cu privire la modelul lor de afaceri, la politici (inclusiv procesele de diligență necesară), la rezultate, la riscuri și gestionarea riscurilor precum și indicatorii-cheie de performanță (Key Performance Indicators - KPIs) relevanți pentru întreprinderi. Directiva nu introduce sau solicită utilizarea unui standard sau cadru de raportare nefinanciară, nici nu impune cerințe detaliate privind divulgarea, precum liste de indicatori pentru fiecare sector.

Contextul actual

Nevoile de informații nefinanciare ale utilizatorilor, în special ale investitorilor, prezintă o creștere deosebit de substanțială și foarte rapidă. Cererea de informații mai bune din partea entităților în care s-a investit decurge, parțial, din nevoile investitorilor de a înțelege mai bine riscurile financiare care rezultă din crizele de sustenabilitate cu care ne confruntăm și, parțial, din creșterea numărului de produse financiare care încearcă să abordeze în mod activ problemele de sociale și de mediu. De asemenea, băncile și alte instituții din sectorul financiar sunt din ce în ce mai obligate prin lege să raporteze anumite informații despre impactul investițiilor lor asupra societății și a mediului.

Informațiile nefinanciare publicate în prezent de societăți nu răspund în mod adecvat nevoilor utilizatorilor cărora le sunt destinate. În special, astfel de informații nu sunt suficient de comparabile, fiabile sau complete. În plus, societățile fac față incertitudinii și complexității atunci când decid ce informații nefinanciare raportează, precum și în ce mod și unde trebuie să raporteze astfel de informații.

Din aceste motive, Comisia Europeană va pregăti o propunere de revizuire a Directivei privind raportarea nefinanciară. Obiectivul acestui chestionar este de a colecta opiniile IMM-urilor cu privire la această chestiune.

Informațiile colectate vor ajuta Comisia Europeană să evalueze impactul cerințelor legale impuse întreprinderilor mari și lanțului lor de aprovizionare precum și să estimeze costurile pentru IMM-uri de a răspunde la cereri de informații cu caracter social și de mediu care provin de la societăți mai mari cărora le furnizează bunuri sau servicii precum și la cereri provenind de la instituții financiare.

Cine trebuie să raporteze date sociale și de mediu

Directiva privind raportarea nefinanciară se aplică în prezent unor entități mari de interes public (EIP-uri) cu peste 500 de angajați. În practică, aceasta înseamnă societățile mari cu valori mobiliare cotate pe piețele reglementate din UE, băncile mari (cotate sau nu) și societățile mari de asigurări (cotate sau nu), cu condiția ca acestea să aibă peste 500 de angajați.

Directiva contabilă definește societățile „mari” ca fiind cele care depășesc cel puțin două din cele trei criterii următoare:

(a) totalul bilanțului: 20 000 000 EUR;

(b) cifra de afaceri netă: 40 000 000 EUR;

(c) numărul mediu de angajați în cursul exercițiului financiar: 250.

Danemarca și Suedia au decis să reducă pragul la 250 de angajați, incluzând astfel toate entitățile mari de interes public.

Societățile care intră în domeniul de aplicare al Directivei privind raportarea nefinanciară trebuie să raporteze informațiile relevante legate de lanțul lor de aprovizionare. Prin urmare, deși nu intră în mod direct în domeniul de aplicare al Directivei privind raportarea nefinanciară, s-ar putea ca unele IMM-uri să fie nevoite să furnizeze anumite informații nefinanciare întreprinderilor mari cărora le furnizează bunuri sau servicii.

În plus, băncile și alte instituții financiare sunt din ce în ce mai susceptibile de a solicita clienților lor persoane juridice, inclusiv IMM-urilor, anumite informații sociale și de mediu. Începând din 2021, fondurile de investiții, băncile și societățile de asigurări precum și consultanții financiari vor trebui să raporteze cu privire la modul în care sunt investite fondurile private din punctul de vedere al impactului social, de mediu și al guvernanței. Acest lucru poate avea un efect asupra nivelului investițiilor în întreprinderile care nu publică aceste informații. În consecință, societățile care ar dori să atragă capital ar putea fi nevoite să ia în considerare raportarea informațiilor de mediu și sociale. Pe de altă parte, vor apărea noi oportunități pentru întreprinderile cu modele de afaceri sustenabile care sunt deschise în ceea ce privește impactul lor asupra mediului și societății.

În acest context, vă adresăm invitația de a participa la această consultare completând chestionarul online disponibil la link-ul de mai jos:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeH4eHar_eze7vbYZaL5rXiCsQ14N9DwLMcmeW3ZwIYJlDnjg/viewform?usp=sf_link

Răspunsurile dumneavoastră sunt așteptate până în data de 22 aprilie 2020.

Pentru informații suplimentare privind această consultare sau serviciile oferite de biroul EEN din cadrul Agenției de Dezvoltare Regională Nord-Vest, vă rugăm să ne contactați la următoarele coordonate: Paul Pantiș, tel: 0264-431.550, interior 12, email: bisnet@nord-vest.ro

Ştiri

2020-11-18 17:56:52

Virtual B2B Event-Construction-2020

EEN Transilvania vă invită să participați la evenimentul de matchmaking [...]

2020-10-31 14:52:44

ECONOMIA CIRCULARĂ: VOUCHERE DE 15.000 EURO PENTRU ÎNTREPRINDERI MICI ŞI MIJLOCII

[...]


Vezi toate ştirile


Enterprise Europe Network

Oportunităţi de afaceri

Cod anunţ: TOUK20161114002

Ţara: Marea Britanie

Tip: Oferta

Titlu Oportunitate: IMM din Marea Britanie a dezvoltat și a adus pe piață o tehnologie tactilă de feed-back, folosind [...]

Valabilă până la data: n/a

Cod anunţ: BRPL20170110001

Ţara: Polonia

Tip: Cerere

Titlu Oportunitate: Firmă poloneză caută furnizori de nuci și fructe uscate pentru încheierea unor contracte [...]

Valabilă până la data: n/a

Vezi toate oportunităţile