Motor căutare – Platforma internaţionalizare Enterprise Europe Network

 


Evenimente


Creşterea economică – prioritatea propunerii de buget înaintată de Comisie

În vremuri de criză, suntem cu toţii mai atenţi la cheltuieli. Renunţăm la ceea ce nu este absolut necesar şi investim în viitor. Aceasta este şi abordarea Uniunii Europene. Propunerea de buget înaintată de Comisie vizează întocmai investiţiile şi măsurile menite să asigure creşterea economică în viitor, aducându-le contribuabililor şi mai multe beneficii. Este vorba de un buget cu adevărat european - un buget pentru integrare.

 

Stimularea creşterii economice peste tot în UE

 

O mare parte a bugetului va fi consacrată ocupării forţei de muncă şi creşterii economice. Va fi înfiinţat un nou mecanism de finanţare pentru a conecta toate ţările Europei în domenii precum energia, transportul şi tehnologia informaţiei.

Pentru a pregăti viitorul Europei, Comisia propune o creştere semnificativă a fondurilor alocate pentru educaţie, formare profesională, cercetare şi inovare. De asemenea, propune ca sumele acordate regiunilor mai puţin dezvoltate să se axeze pe creştere economică şi piaţa muncii - investiţii care ar aduce beneficii întregului continent.

 

Mai multă siguranţă

 

Numeroase probleme actuale nu ţin cont de frontierele naţionale. Pentru că o abordare coordonată la nivel european costă mult mai puţin decât 27 de abordări diferite, aceste probleme trebuie soluţionate în comun.

Fondurile pentru agricultură vor viza în primul rând produsele alimentare sigure şi sănătoase. 30% din plăţile directe către fermieri se vor efectua în funcţie de respectul pe care aceştia îl acordă mediului.

Fiecare euro bine investit va îmbunătăţi viaţa oamenilor şi calitatea mediului, în acelaşi timp, având un efect de pârghie în multiple domenii: eficienţă energetică, combaterea schimbărilor climatice, coeziune socială, ocuparea forţei de muncă etc.

O altă prioritate o constituie gestionarea corespunzătoare a frontierelor externe şi finanţarea măsurilor de combatere a criminalităţii informatice, a terorismului şi a altor infracţiuni grave.

 

Un rol mai important pe scena mondială

Lumea devine din ce în ce mai mică, odată cu dezvoltarea tehnologiei. Crearea de noi alianţe şi apariţia unor noi puteri la nivel global ne impun să luăm măsuri pentru a ne menţine poziţia pe scena mondială.

Comisia propune sporirea fondurilor alocate pentru apărarea intereselor Europei. Evenimentele dramatice din nordul Africii au dovedit, încă o dată, impactul pe care tulburările din ţările învecinate îl pot avea asupra statelor membre. Cadrul financiar prevede acordarea de stimulente ţărilor care vor aplica reforme politice şi economice care să consolideze democraţia în această regiune.

Ajutoarele pentru dezvoltare rămân prioritare. Europa, care acordă peste jumătate din fondurile mondiale pentru dezvoltare, va continua să ia măsuri pentru ca valoarea acestora să ajungă, până în 2015, la 0,7% din venitul naţional brut.

 

Un buget mai echitabil şi mai transparent

 

Avem datoria de a explica modul în care sunt investiţi banii contribuabililor. De aceea, noul buget trebuie să fie mai simplu, mai transparent şi mai echitabil. Comisia propune câteva modificări privind modalităţile de finanţare a bugetului, urmând ca o serie de noi surse de venit să înlocuiască o parte din contribuţiile bazate pe venitul naţional brut al fiecărui stat membru. Considerăm că acest lucru ar fi în avantajul cetăţenilor şi al guvernelor, în acelaşi timp.

 

Sursa: Comisia Europeana

Ştiri

2020-11-18 17:56:52

Virtual B2B Event-Construction-2020

EEN Transilvania vă invită să participați la evenimentul de matchmaking [...]

2020-10-31 14:52:44

ECONOMIA CIRCULARĂ: VOUCHERE DE 15.000 EURO PENTRU ÎNTREPRINDERI MICI ŞI MIJLOCII

[...]


Vezi toate ştirile


Enterprise Europe Network

Oportunităţi de afaceri

Cod anunţ: TOUK20161114002

Ţara: Marea Britanie

Tip: Oferta

Titlu Oportunitate: IMM din Marea Britanie a dezvoltat și a adus pe piață o tehnologie tactilă de feed-back, folosind [...]

Valabilă până la data: n/a

Cod anunţ: BRPL20170110001

Ţara: Polonia

Tip: Cerere

Titlu Oportunitate: Firmă poloneză caută furnizori de nuci și fructe uscate pentru încheierea unor contracte [...]

Valabilă până la data: n/a

Vezi toate oportunităţile