Motor căutare – Platforma internaţionalizare Enterprise Europe Network

 


Evenimente


Fonduri structurale disponibile pentru IMM

I. Programul BAS Romania - Fonduri nerambursabile pentru consultanta

Beneficiari eligibili: Societati comerciale private*

Valoarea finantarii acordate: Pana la 75% din costul net al unui proiect de consultanta, dar nu mai mult de 10.000 Euro 

*Conditii suplimentare de eligibilitate pentru beneficiari

 • Au capital majoritar romanesc;
 • Au cel putin doi ani de activitate;
 • Nu depasesc 250 de angajati;
 • Pot demonstra necesitatea serviciilor de consultanta pentru care solicita finantare si au capacitatea de a implementa concluziile si recomandarile rezultate in urma realizarii proiectulului respectiv de consultanta.
 • Nu activeaza in urmatoarele domenii:
 • servicii bancare si financiare;
 • bauturi puternic alcoolizate;
 • tutun;
 • jocuri de noroc;
 • arme sau tehnica militara.

Finantator
Ministerul Federal de Finante al Austriei
Program administrat de Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare

 

Descriere

 BAS Romania este un program de finantare a consultantei in afaceri care contribuie la dezvoltarea economiei romanesti

Obiective

 • Sustinerea dezvoltarii si cresterii competitivitatii companiilor private din Romania prin co-finantarea costurilor pentru proiecte de consultanta efectuate de specialisti locali;
 • Sprijinirea dezvoltarii industriei locale a serviciilor de consultanta prin incurajarea firmelor romanesti in utilizarea consultantei in afaceri.

Proiecte eligibile

 • Restructurare / reorganizare;
 • Studii de fezabilitate;
 • Identificarea de parteneri comerciali si strategici;
 • Consultanta in dezvoltarea planului de afaceri;
 • Implementarea si perfectionarea sistemelor de management informational (MIS);
 • Consultanta in marketing;
 • Consultanta tehnica;
 • Audituri si bilanturi energetice;
 • Bilanturi de mediu;
 • Proiectarea si modernizarea liniilor de productie;
 • Alte servicii de consultanta.

 

II. Fondul European pentru promovarea eficacitatii energetice (EEEF) - Programul energetic european pentru relansare

Beneficiari eligibili: Autoritati locale si regionale, autoritati nationale, companii si IMM-uri, asociatii

Termen de depunere: permanent

Finantator

Comisia europeana, Banca europeana de investitii, Casa Depositi e Prestiti (CDP) si Deutsche Bank.

 Buget

265 milioane euro.

 Obiective

 • sa contribuie la atenuarea schimbarilor climatice ;
 • sa atraga capitalurile private si publice in finantarea proiectelor care vizeaza atenuarea schimbarilor climatice;
 • sa atinga durabilitatea economica a fondului.

 Actiuni finantate

Sunt finantate proiecte pe energie durabila, in special cele care se implementeaza in mediul urban, privind:

 • cladirile publice si private care integreaza solutii de eficacitate energetica si energii regenerabile, inclusiv cele fondate pe utilizarea TIC;
 • sursele de energie regenerabila descentralizate si integrate la nivel local si in retelele electrice;
 • microgenerarea plecand de la sursele de energie regenerabila ;
 • transporturile urbane verzi care contribuie la cresterea eficacitatii energetice si integrarea surselor de energie regenerabila, punand accent pe transporturile publice, vehiculele care functioneaza cu energie electrica si hidrogen si reducerea emisiilor de gaz cu efect de sera ;
 • infrastructurile locale, inclusiv iluminatul eficient al infrastructurilor publice externe precum cel al strazilor, solutiile de stocaj de electricitate, contoarele inteligente si retelele inteligente care utilizeaza din plin TIC ;
 • tehnologiile in materie de eficacitate energetica si energii regenerabile prezentand un potential inovator si economic si utilizand cele mai bune procedee disponibile.

Tipuri de investitii

Directe si prin institutiile financiare.

  

III. Programul LIFE+

Beneficiari: persoane juridice de drept public, societati comerciale, ONG-uri

Valoarea finantarii acordate

- maxim 50% din totalul cheltuielilor eligibile

 - prin exceptie, pentru componenta "Natura si Biodiversitate" - maxim 75% din totalul cheltuielilor eligibile

Termen depunere: 26 septembrie 2012

Finantatorul

Uniunea Europeana

Buget orientativ alocat Romaniei

11.669.142 euro 

Componentele programului

 • Natura si Biodiversitate

Obiectiv principal: Protectia, conservarea, reabilitarea, monitorizarea si facilitarea functionarii sistemelor naturale, a habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice cu scopul de a opri pierderea biodiversitatii, inclusiv a diversitatii resurselor genetice, in cadrul UE

 • Guvernare si Politici de mediu

Obiective principale:

- Schimbari climatice: Stabilizarea concentratiei de gaze cu efect de sera la un nivel care sa impiedice incalzirea globala cu mai mult de 2 °C;
- Apa: Contributia la imbunatatirea calitatii apei prin elaborarea unor masuri eficiente sub aspectul costurilor pentru obtinerea unei stari ecologice bune in vederea intocmirii planurilor de gospodarire a bazinelor hidrografice in temeiul Directivei 2000/60/CE (Directiva-cadru privind apa);
- Aer: Atingerea nivelurilor de calitate a aerului care nu duc la un impact negativ semnificativ si nu prezinta riscuri pentru sanatatea oamenilor si pentru mediu;
- Sol: Protejarea si asigurarea utilizarii durabile a solului prin mentinerea functiilor solului, prevenirea amenintarilor la adresa solului, reducerea efectelor acestora si reabilitarea solurilor degradate;
- Mediu urban: Contribuirea la ameliorarea performantei ecologice a zonelor urbane ale Europei;

- Zgomot: Contribuirea la elaborarea si aplicarea politicii privind zgomotul ambiental;
- Substante chimice: Imbunatatirea, pana in 2020, a protectiei mediului si a sanatatii fata de riscurile prezentate de substantele chimice, prin aplicarea legislatiei privind substantele chimice, precum si a Strategiei tematice privind utilizarea durabila a pesticidelor;

- Mediu si sanatate: Crearea bazei de informatii pentru politica privind mediul si sanatatea (Planul de actiune privind mediul si sanatatea);

- Resurse naturale si deseuri: Elaborarea si punerea in aplicare a unor politici menite sa asigure administrarea si utilizarea durabila a resurselor naturale si a deseurilor, imbunatatirea performantelor ecologice ale produselor, modele de productie si de consum durabile, prevenirea, recuperarea si reciclarea deseurilor; contributia la aplicarea eficienta a Strategiei tematice privind prevenirea si reciclarea deseurilor;

 - Paduri: Furnizarea, in special prin intermediul unei retele de coordonare europene, a unei baze concise si cuprinzatoare de informatii relevante pentru politica privind padurile, in legatura cu schimbarile climatice (impact asupra ecosistemelor forestiere, atenuare, efecte de substituire), biodiversitatea (date de referinta si suprafete impadurite protejate), incendii, starea padurii si functiile sale protectoare (apa, sol si infrastructura), precum si contributia la protectia padurilor impotriva incendiilor;

- Inovare: Contributia la elaborarea si demonstrarea abordarilor politice din domeniu, a tehnologiilor, metodelor si instrumentelor inovatoare, cu scopul de a sprijini aplicarea Planului de actiune privind tehnologiile de mediu (PATM);

 - Abordari strategice: Promovarea aplicarii si executarii eficace a legislatiei de mediu a Uniunii si imbunatatirea bazei de cunostinte pentru politica de mediu; imbunatatirea performantelor ecologice ale IMM-urilor.

 • Informare si comunicare

Obiectiv principal: Difuzarea informatiei si sensibilizarea cu privire la problemele de mediu, inclusiv la prevenirea incendiilor forestiere si sprijinirea masurilor complementare, precum actiunile si campaniile de informare si comunicare, conferintele si formarea, inclusiv pregatirea in materie de prevenire a incendiilor forestiere.

 

Ştiri

2020-11-18 17:56:52

Virtual B2B Event-Construction-2020

EEN Transilvania vă invită să participați la evenimentul de matchmaking [...]

2020-10-31 14:52:44

ECONOMIA CIRCULARĂ: VOUCHERE DE 15.000 EURO PENTRU ÎNTREPRINDERI MICI ŞI MIJLOCII

[...]


Vezi toate ştirile


Enterprise Europe Network

Oportunităţi de afaceri

Cod anunţ: TOUK20161114002

Ţara: Marea Britanie

Tip: Oferta

Titlu Oportunitate: IMM din Marea Britanie a dezvoltat și a adus pe piață o tehnologie tactilă de feed-back, folosind [...]

Valabilă până la data: n/a

Cod anunţ: BRPL20170110001

Ţara: Polonia

Tip: Cerere

Titlu Oportunitate: Firmă poloneză caută furnizori de nuci și fructe uscate pentru încheierea unor contracte [...]

Valabilă până la data: n/a

Vezi toate oportunităţile