Motor căutare – Platforma internaţionalizare Enterprise Europe Network

 


Evenimente


Lansarea ediţiei 2013 a Premiilor pentru Promovarea Întreprinderilor Europene

Pentru încurajarea spiritului antreprenorial, Comisia Europeana a lansat la jumatatea lunii februarie ediţia 2013 a Premiilor pentru Promovarea Întreprinderilor Europene. Premiile recompensează cele mai bune inițiative publice și cele mai bune parteneriate public-privat care promovează dezvoltarea întreprinderilor și antreprenoriatul. Entităţile eligibile sunt organizaţiile naţionale, oraşele, municipiile, regiunile şi comunităţile, precum şi parteneriatele public-private dintre autorităţile publice şi întreprinzători, programele educaţionale şi organizaţiile de afaceri.

Premiile de promovare a întreprinderilor europene recompensează, începând din 2006, excelența în promovarea antreprenoriatului și a întreprinderilor mici la nivel național regional sau local. De la lansarea premiilor, au fost prezentate peste 2 000 de proiecte care, împreună, au contribuit la crearea a peste 10 000 de societăți noi. Obiectivele urmărite sunt identificarea și recunoașterea activităților și inițiativelor de succes, întreprinse în scopul promovării întreprinderilor și a antreprenoriatului, prezentarea și partajarea unor exemple de bune practici și politici antreprenoriale, o mai mare sensibilizare cu privire la rolul antreprenorilor în societatea europeană, precum și încurajarea și stimularea unor potențiali antreprenori.

Cele şase categorii de premii sunt:

 1. Sprijinirea dezvoltării piețelor ecologice și a utilizării eficiente a resurselor
 2. Promovarea spiritului antreprenorial
 3. Investiția în competențe
 4. Îmbunătățirea mediului de afaceri
 5. Sprijinirea internaționalizării întreprinderilor
 6. Spiritul antreprenorial responsabil și favorabil incluziunii

Obiectivele acestor premii sunt:

 1. Identificarea şi recunoaşterea activităţilor şi iniţiativelor de succes în vederea promovării întreprinderii şi a antreprenoriatului
 2. Prezentarea şi diseminarea celor mai bune exemple de politici şi practici în sprijinul antreprenoriatului
 3. Sporirea conştientizării cu privire la rolul întreprinzătorilor în societate
 4. Încurajarea şi oferirea de surse de inspiraţie potenţialilor întreprinzători

Concursul cuprinde două etape: candidații trebuie mai întâi să concureze la nivel național pentru a deveni apoi eligibili pentru a concura la nivel european. Pentru concursul la nivel național, fiecare țară va selecționa, până în iunie 2013, două proiecte care vor fi desemnate să participe la competiția europeană. Juriul european va alege o listă de candidați. Toți candidații propuși pentru competițiile naționale și pentru cea europeană vor fi invitați să participe la ceremonia de decernare a premiilor, în cadrul căreia câștigătorii sunt recompensați pentru eforturile depuse și au ocazia de a se prezenta într-un mediu paneuropean.

Candidaţii vor fi selectaţi pe baza următoarelor criterii:

 1. Originalitate şi fezabilitate (Originality and feasibility)
 2. Impactul pe care îl au asupra economiei locale (The impact they have on the local economy)
 3. Îmbunătăţirea relaţiilor dintre părţile interesate la nivel local (The improvement of local stakeholder relations)
 4. Transferarea proiectului în alte regiuni ale Europei (Transferability of the project to other regions in Europe)

Pentru informaţii complete despre premii se poate consulta:

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/best-practices/european-enterprise-awards/index_ro.htm

Puteţi afla mai multe informaţii despre competiţii de la persoana de contact la nivel naţional:

Liliana Linculescu

Ministry of Economy Trade and Business Enviroment

General Direction of Industrial Policy and Competitivness

Calea Victoriei 152. RO - sector 1

010096 Bucharest.

liliana_linculescu@minind.ro

 

Ştiri

2020-11-18 17:56:52

Virtual B2B Event-Construction-2020

EEN Transilvania vă invită să participați la evenimentul de matchmaking [...]

2020-10-31 14:52:44

ECONOMIA CIRCULARĂ: VOUCHERE DE 15.000 EURO PENTRU ÎNTREPRINDERI MICI ŞI MIJLOCII

[...]


Vezi toate ştirile


Enterprise Europe Network

Oportunităţi de afaceri

Cod anunţ: TOUK20161114002

Ţara: Marea Britanie

Tip: Oferta

Titlu Oportunitate: IMM din Marea Britanie a dezvoltat și a adus pe piață o tehnologie tactilă de feed-back, folosind [...]

Valabilă până la data: n/a

Cod anunţ: BRPL20170110001

Ţara: Polonia

Tip: Cerere

Titlu Oportunitate: Firmă poloneză caută furnizori de nuci și fructe uscate pentru încheierea unor contracte [...]

Valabilă până la data: n/a

Vezi toate oportunităţile