Motor căutare – Platforma internaţionalizare Enterprise Europe Network

 


Evenimente


Masuri pentru aplicarea normelor simplificate ale UE privind fuziunile si achizitiile

Comisia ia masuri pentru a asigura punerea in aplicare in sase tari a normelor simplificate ale UE privind fuziunile si divizarile

 

Comisia Europeana a luat masuri pentru a garanta ca cinci state membre (Cipru, Italia, Romania, Slovenia și Spania) iși respecta obligația de a pune in aplicare norme simplificate privind fuziunile și divizarile. Comisia este ingrijorata in legatura cu faptul ca cele cinci state membre nu au reușit sa iși indeplineasca angajamentele impuse de directiva referitoare la cerințele simplificate de raportare și intocmire a documentației necesare in cazul fuziunilor și al divizarilor (2009/109/UE). Termenul de punere in aplicare a normelor in cauza a expirat la 30 iunie 2011. De asemenea, Comisia a solicitat Regatului Unit sa puna in aplicare acele parți din directiva ramase neimplementate. Scopul directivei este de a simplifica cerințele privind raportarea și publicarea proiectelor de fuziune sau de divizare. Daca directiva nu este pusa in aplicare integral in toate statele membre, intreprinderile nu se pot bucura de beneficiile reducerii sarcinii administrative, aduse de directiva. Pentru atingerea acestui obiectiv este necesara punerea in aplicare corecta și la timp a directivei. Solicitarea adresata de Comisie statelor membre in cauza ia forma unui aviz motivat. In absența unui raspuns satisfacator din partea autoritaților naționale in termen de doua luni, Comisia poate deferi cazul Curții Europene de Justiție.

 

Care este scopul reglementarii acestui domeniu la nivelul UE? Directiva urmarește sa reduca sarcina administrativa suportata de intreprinderile publice cu raspundere limitata din Europa in domeniul fuziunilor și divizarilor, prin:
• reducerea cerințelor de raportare impuse intreprinderilor, in special in cazurile in care acționarii decid ca anumite rapoarte nu sunt necesare și in contextul fuziunilor și divizarilor așa-zis simplificate intre societați-mama și filialele acestora;

• reducerea dublei raportari in cazurile in care cerințele de raportare rezulta și din alte norme UE; precum și
• introducerea posibilitații ca intreprinderile sa utilizeze Internetul și poșta electronica pentru a publica proiectele de fuziune sau de divizare și pentru a oferi acționarilor documentația necesara.


In ce mod incalca statele membre aceasta norma?

Deși majoritatea statelor membre au pus in aplicare integral prevederile directivei, in cinci state membre - Cipru, Italia, Romania, Slovenia, Spania - niciuna dintre prevederile directivei nu a fost inca implementata. n cazul Regatului Unit, directiva nu a fost pusa in aplicare in Gibraltar.

Informații suplimentare  

Ştiri

2020-11-18 17:56:52

Virtual B2B Event-Construction-2020

EEN Transilvania vă invită să participați la evenimentul de matchmaking [...]

2020-10-31 14:52:44

ECONOMIA CIRCULARĂ: VOUCHERE DE 15.000 EURO PENTRU ÎNTREPRINDERI MICI ŞI MIJLOCII

[...]


Vezi toate ştirile


Enterprise Europe Network

Oportunităţi de afaceri

Cod anunţ: TOUK20161114002

Ţara: Marea Britanie

Tip: Oferta

Titlu Oportunitate: IMM din Marea Britanie a dezvoltat și a adus pe piață o tehnologie tactilă de feed-back, folosind [...]

Valabilă până la data: n/a

Cod anunţ: BRPL20170110001

Ţara: Polonia

Tip: Cerere

Titlu Oportunitate: Firmă poloneză caută furnizori de nuci și fructe uscate pentru încheierea unor contracte [...]

Valabilă până la data: n/a

Vezi toate oportunităţile