Motor căutare – Platforma internaţionalizare Enterprise Europe Network

 


Evenimente


Noua Lege privind îmbunătăţirea cadrului legislativ pentru I.M.M.-uri

Miercuri, 20 iunie 2012, Agenţia pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România, au organizat Conferinţa de presă pe tema elaborarii noii Legi privind îmbunătăţirea cadrului legislativ pentru I.M.M.-uri.
În cadrul conferinţei, au fost abordate următoarele teme:
1. I.M.M.-urile solicită o nouă lege pentru aplicarea SMALL BUSSINESS ACT şi relansarea economiei.
2. Rezoluţia Organizaţiei Internaţionale a Muncii: Criza Ocupării Tineretului – O Chemare La Acţiune.
3. Lansarea Cartei Albe a I.M.M.- urilor din România 2012, 12 iulie 2012, Hotel Intercontinental, Bucureşti.
4. Conferinţa finală a Proiectului CONS-TEAM – „Consolidarea mediului de afaceri din România prin întărirea capacităţii instituţionale a organizaţiilor patronale”, 22 iunie 2012, Hotel CARO, Bucuresti.
I.M.M.-urile solicită o nouă lege pentru aplicarea SMALL BUSSINESS ACT şi relansarea economiei, lege ce are la bază transpunerea în legislaţia românească a legii europene privind întreprinderile mici din Europa - SMALL BUSSINESS ACT (SBA).
Elaborarea acestei legi  se bazează pe două componente:
- transpunerea în Romania a unui ansamblu de 10 principii din Small Business Act;
- o nouă lege ce va include principalele direcţii de acţiune cuprinse în capitolul Economie, comerţ şi mediul de afaceri din Programul de Guvernare.

Principalele avantaje ale noii Legi pentru întreprinderile mici şi mijlocii sunt:
1. Aplicarea principiului ,,Reglementaţi mai întâi pentru I.M.M.-uri,, este creşterea treptată de la 0,4% la 1% din PIB a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru finanţarea programelor de dezvoltare, a măsurilor de sprijinire a înfiinţării de noi întreprinderi şi de susţinere a dezvoltării I.M.M.-urilor, la nivel naţional şi local, pentru perioada 2012-2020.
2. Reducerea arieratelor statului către I.M.M.-uri prin reglementarea obligaţiei de plată a valorii contractelor de achiziţie publică în termen de maxim 30 de zile calendaristice de la recepţie.
3. Diminuarea poverii financiare şi administrative prin control financiar fiscal de fond (o dată la 3 ani pentru I.M.M.-uri), identificarea, evaluarea şi reducerea barierelor administrative, elaborarea şi implementarea ,,Testului I.M.M.,, (supraveghează impactul legislaţiei asupra I.M.M.-urilor) etc.
4. Îmbunătăţirea accesului I.M.M.-urilor la finanţare prin: înfiinţarea de fonduri de risc pentru crearea accesului la finanţare al I.M.M.-urilor, instituirea mediatorului de credite pentru I.M.M.-uri, la nivelul fiecărui judeţ (după model francez), reglementarea şi sprijinirea dezvoltării reţelelor de tip ,,business angels,, etc.
5. Dezvoltarea continuă a sistemului educaţional pentru promovarea competenţelor antreprenoriale.
6. Introducerea bunelor practici ale U.E. privind activităţile de cercetare - dezvoltare prin creşterea plafonului deducerii suplimentare la calculul impozitului pe profit pentru cheltuielile de cercetare - dezvoltare de la 20% la 50% pentru întreprinderile mari şi 75% pentru I.M.M.-uri; deducerea suplimentară din baza impozabilă a 50% din totalul veniturilor obţinute din valorificarea brevetelor de invenţie; deductibilităţii totale a cheltuielilor cu investiţii.
7. Deschiderea unor noi posibilităţi în a realiza şi alte modificări: legi privind comercializarea produselor alimentare, instituirea unei reţele de colectare în vederea distribuţiei produselor tradiţionale şi locale realizate de I.M.M.-uri, inclusiv micii agricultori şi meşteşugari, precum şi asigurarea de către marile lanţuri de magazine a unui spaţiu minim de desfacere (30%) pentru prezentarea produselor tradiţionale şi locale realizate de I.M.M.-uri.

Ştiri

2020-11-18 17:56:52

Virtual B2B Event-Construction-2020

EEN Transilvania vă invită să participați la evenimentul de matchmaking [...]

2020-10-31 14:52:44

ECONOMIA CIRCULARĂ: VOUCHERE DE 15.000 EURO PENTRU ÎNTREPRINDERI MICI ŞI MIJLOCII

[...]


Vezi toate ştirile


Enterprise Europe Network

Oportunităţi de afaceri

Cod anunţ: TOUK20161114002

Ţara: Marea Britanie

Tip: Oferta

Titlu Oportunitate: IMM din Marea Britanie a dezvoltat și a adus pe piață o tehnologie tactilă de feed-back, folosind [...]

Valabilă până la data: n/a

Cod anunţ: BRPL20170110001

Ţara: Polonia

Tip: Cerere

Titlu Oportunitate: Firmă poloneză caută furnizori de nuci și fructe uscate pentru încheierea unor contracte [...]

Valabilă până la data: n/a

Vezi toate oportunităţile