Motor căutare – Platforma internaţionalizare Enterprise Europe Network

 


Evenimente


Parteneriat public-privat în domeniul roboticii

Comisia Europeană, întreprinderile de profil și mediul academic au convenit să lanseze un parteneriat public-privat în domeniul roboticii, pentru a ajuta companiile din Europa să participe mai activ pe piața internațională a roboticii, în valoare de 15,5 miliarde EUR. Împreună cu Neelie Kroes, vicepreședinte al Comisiei Europene, reprezentanți ai fabricanților europeni din sectorul roboticii și ai institutelor de cercetare au semnat un memorandum de înțelegere, care constituie primul pas către lansarea unui parteneriat public-privat în 2013. Comisia are convingerea că acest viitor parteneriat public-privat va consolida sectorul roboticii din UE.

Neelie Kroes, vicepreședinte al Comisiei Europene responsabil de Agenda digitală, a declarat pe marginea acestui subiect: „Un sector al roboticii puternic este esențial pentru competitivitatea Europei în viitor. Dezvoltarea acestei industrii înseamnă noi locuri de muncă și un sector de fabricație european solid.

Robotica reprezintă un motor al creșterii și competitivității în Europa. În întreaga lume, sunt create sau păstrate trei milioane de locuri de muncă datorită utilizării a un milion de roboți industriali. Europa are o industrie a roboticii de mare succes, care reprezintă circa un sfert din producția globală în domeniul roboticii industriale și deține o cota de piață de 50% în cel al roboticii pentru servicii profesionale. Se estimează că piețele roboților casnici și pentru servicii profesionale vor crește cu 40% în anii următori, cele mai mari rate de creștere înregistrându-se în sfera aplicațiilor pentru salvare, securitate și servicii profesionale de curățenie. Până în 2020, robotica pentru servicii ar putea atinge un volum de piață de peste 100 de miliarde EUR pe an. Parteneriatul public-privat în domeniul roboticii își propune:

să fixeze obiective strategice pentru industria europeană a roboticii şi să încurajeze realizarea lor;
să mărească competitivitatea industrială a Europei prin tehnologii inovatoare în domeniul roboticii;
să furnizeze produse şi servicii de robotică care să vină în întâmpinarea provocărilor societale din Europa;
să consolideze activităţile de reţea ale comunităţii europene a roboticii;
să promoveze robotica europeană;
să stabilească legături cu utilizatorii şi pieţele noi şi deja existente;
să contribuie la elaborarea politicilor şi să abordeze aspecte de ordin etic, juridic şi societal.
  • să fixeze obiective strategice pentru industria europeană a roboticii şi să încurajeze realizarea lor;
  • să mărească competitivitatea industrială a Europei prin tehnologii inovatoare în domeniul roboticii;
  • să furnizeze produse şi servicii de robotică care să vină în întâmpinarea provocărilor societale din Europa;
  • să consolideze activităţile de reţea ale comunităţii europene a roboticii;
  • să promoveze robotica europeană;
  • să stabilească legături cu utilizatorii şi pieţele noi şi deja existente;
  • să contribuie la elaborarea politicilor şi să abordeze aspecte de ordin etic, juridic şi societal.

Partenerii privați din cadrul acestui parteneriat (reprezentând mediul academic și întreprinderile de profil) vor elabora o propunere de parteneriat public-privat, pe care Comisia o va examina și o va aproba oficial.

Context

Comisia Europeană a finanțat peste 120 de proiecte de cercetare în domeniul roboticii, valoarea fondurilor ridicându-se la circa 600 de milioane EUR în ultimii cinci ani. Aceste proiecte au teme legate de interpretarea scenelor și a situațiilor, perceperea lumii prin simțuri artificiale (viziune, simț tactil etc.) și comportamentul fizic, de exemplu apucarea obiectelor sau deplasarea în spații familiare. La nivel mondial, cererea de roboți și produse de robotică a fost estimată în 2010 la 15,5 miliarde EUR, din care 3 miliarde EUR în Europa.

Un studiu Eurobarometru realizat recent cu privire la robotică (a se vedea MEMO/12/667) a indicat că peste două treimi din cetățenii europeni (70%) au o opinie favorabilă despre roboți: majoritatea sunt de acord că roboții „sunt necesari și capabili să îndeplinească sarcini care pentru oameni sunt prea grele sau prea periculoase” (88%) și că aceștia „reprezintă un element pozitiv pentru societate, deoarece le vin oamenilor în ajutor” (76%).

Comisia Europeană sprijină cercetarea în domeniul roboticii și prin intermediul programelor-cadru de finanțare a cercetării și inovării. Parlamentul European și Consiliul analizează în prezent propunerea Comisiei cu privire la programul Orizont 2020. Dispunând de un buget indicativ de 80 de miliarde EUR, acest program, care se va derula în perioada 2014-2020, contribuie la eforturile de creare a noi locuri de muncă și de stimulare a creșterii economice în Europa. Unul dintre elementele-cheie ale Agendei digitale pentru Europa (a se vedea IP/10/581MEMO/10/199 și MEMO/10/200) îl constituie stimularea și direcționarea activităților de cercetare, dezvoltare și inovare din UE.

Linkuri utile

Activitățile UE în domeniul roboticii

Proiecte finanțate de UE în domeniul roboticii

Federația Internațională de Robotică: „Positive Impact of Industrial Robots in Employment”, Metra Martech, 21 februarie 2011

Hash Tags: #robot #robots, #robotics, #roboticsEU

Site-ul internet al comisarului Neelie Kroes

Urmăriți activitatea comisarului Neelie Kroes pe Twitter

Urmăriți evoluțiile sectorului roboticii din UE pe Twitter

Persoane de contact:

Ryan Heath (+32 2 296 17 16), Twitter: @RyanHeathEU

Linda Cain (+32 2 299 90 19)

Ştiri

2020-11-18 17:56:52

Virtual B2B Event-Construction-2020

EEN Transilvania vă invită să participați la evenimentul de matchmaking [...]

2020-10-31 14:52:44

ECONOMIA CIRCULARĂ: VOUCHERE DE 15.000 EURO PENTRU ÎNTREPRINDERI MICI ŞI MIJLOCII

[...]


Vezi toate ştirile


Enterprise Europe Network

Oportunităţi de afaceri

Cod anunţ: TOUK20161114002

Ţara: Marea Britanie

Tip: Oferta

Titlu Oportunitate: IMM din Marea Britanie a dezvoltat și a adus pe piață o tehnologie tactilă de feed-back, folosind [...]

Valabilă până la data: n/a

Cod anunţ: BRPL20170110001

Ţara: Polonia

Tip: Cerere

Titlu Oportunitate: Firmă poloneză caută furnizori de nuci și fructe uscate pentru încheierea unor contracte [...]

Valabilă până la data: n/a

Vezi toate oportunităţile