Motor căutare – Platforma internaţionalizare Enterprise Europe Network

 


Evenimente


Schemă de ajutor de minimis pentru stimularea investiţiilor efectuate de către business angels

Investitorii individuali sau business angels pot beneficia de sprijin pentru a realiza investiţii de capital în IMM-uri printr-o schemă de ajutor de minimis, instituită de Guvern printr-un memorandum.

Ajutorul de minimis se poate acorda ca finanţare de risc, sub forma investiţiilor de capital în numerar la societăţile în care business angels doresc să investească. Investiţia se prezintă sub forma acordării unor facilităţi fiscale persoanei fizice, în calitate de investitor.

Investiţia realizată de business angel într-o firmă în care acesta devine asociat , prin dobândirea unei părţi sociale. Suma investită este cuprinsă între 3.000 - 200.000 de euro. Întreprinderile mici şi microîntreprinderile pot beneficia de această schemă dacă întrunesc cumulativ următoarele condiţii:

- sunt constituite ca societăţi cu răspundere limitată;

- sunt întreprinderi autonome în sensul Legii 346/2004;

- nu se află în incapacitate de plată sau în stare de insolvenţă sau faliment şi nu a fost deschisă procedura concordatului preventiv sau lichidării societăţii;

- prin acordarea unui ajutor de minimis, prin intermediul prezentei scheme, nu depăşesc plafonul de minimis calculat pe durata a trei exerciţii financiare;

- nu există legături între structurile acţionariatului solicitantului şi personalul din cadrul administratorului schemei şi afini şi rudele acestora până la gradul II inclusiv.

Numărul estimat de beneficiari este de 372 de microîntreprinderi şi întreprinderi mici, până la 31 decembrie 2020.

Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri este iniţiatorul şi furnizorul schemei de minimis, iar oficiile teritoriale OTIMMC au calitatea de administratori ai schemei.

 

Sursa: Guvernul României

Ştiri

2020-11-18 17:56:52

Virtual B2B Event-Construction-2020

EEN Transilvania vă invită să participați la evenimentul de matchmaking [...]

2020-10-31 14:52:44

ECONOMIA CIRCULARĂ: VOUCHERE DE 15.000 EURO PENTRU ÎNTREPRINDERI MICI ŞI MIJLOCII

[...]


Vezi toate ştirile


Enterprise Europe Network

Oportunităţi de afaceri

Cod anunţ: TOUK20161114002

Ţara: Marea Britanie

Tip: Oferta

Titlu Oportunitate: IMM din Marea Britanie a dezvoltat și a adus pe piață o tehnologie tactilă de feed-back, folosind [...]

Valabilă până la data: n/a

Cod anunţ: BRPL20170110001

Ţara: Polonia

Tip: Cerere

Titlu Oportunitate: Firmă poloneză caută furnizori de nuci și fructe uscate pentru încheierea unor contracte [...]

Valabilă până la data: n/a

Vezi toate oportunităţile