Motor căutare – Platforma internaţionalizare Enterprise Europe Network

 


Evenimente


Agentia de Dezvoltare Regionala Nord-Vest

Agentia de Dezvoltare Regionala (ADR) Nord-Vest a fost constituita în conformitate cu Legea 151/1998 prin hotarârea nr. 4/ 16.12.1998 a Consiliului pentru Dezvoltare Regionala (CDR) al Regiunii de Dezvoltare Nord-Vest, ca organism de utilitate publica, cu personalitate juridica, ce actioneaza în domenii specifice dezvoltarii regionale.
ADR Nord-Vest este organul executiv al Consiliului pentru Dezvoltare Regionala al Regiunii de Dezvoltare Nord-Vest.
Responsabilitatile ce revin ADR Nord-Vest se circumscriu obiectivelor politicii de dezvoltare regionala în România, asa cum sunt ele definite de Legea 315/2004 (care a abrogat Legea 151/1998) - Legea privind dezvoltarea regionala în România:

 • Diminuarea dezechilibrelor regionale existente;
 • Corelarea politicilor sectoriale guvernamentale la nivelul regiunilor prin stimularea initiativelor si prin valorificarea resurselor locale si regionale, în scopul dezvoltarii economico-sociale durabile si al dezvoltarii culturale a acestora;
 • Stimularea cooperarii interregionale, interne si internationale, transfrontaliere, inclusiv în cadrul euroregiunilor, precum si participarea regiunilor de dezvoltare la structurile si organizatiile europene care promoveaza dezvoltarea economico-sociala si institutionala a acestora, în scopul realizarii unor proiecte de interes comun, în conformitate cu acordurile internationale la care Romania este parte .
Principalele atributii ale Agentiei de Dezvoltare Regionala Nord-Vest, asa cum rezulta ele si din Legea 315/2004 (care a abrogat Legea 151/1998) - Legea privind dezvoltarea regionala în Romania, sunt:
 • Elaboreaza si propune Consiliului pentru Dezvoltare Regionala, spre aprobare, strategia, planul si programele de dezvoltare regionala, precum si planurile de gestionare a fondurilor;
 • Asigura realizarea programelor de dezvoltare regionala si a planurilor de gestionare a fondurilor, în conformitate cu hotararile adoptate de Consiliul pentru Dezvoltare Regionala, cu respectarea legislatiei în vigoare, si raspunde fata de acesta pentru realizarea lor;
 • Solicita institutiei nationale cu atributii în domeniul dezvoltarii regionale sume din Fondul national pentru dezvoltare regionala, pentru finantarea proiectelor de dezvoltare aprobate;
 • Actioneaza, împreuna cu Consiliul pentru Dezvoltare Regionala, pentru atragerea de resurse, în scopul îndeplinirii atributiilor sale;
 • Transmite, spre aprobare, Consiliului pentru Dezvoltare Regionala proiectele selectate în cadrul programelor de dezvoltare regionala în baza prioritatilor, criteriilor si a metodologiei elaborate de institutia nationala responsabila pentru dezvoltarea regionala, împreuna cu organismele regionale specializate; în cazul licitatiilor organizate la nivelul regiunii, proiectele aprobate de Consiliul pentru Dezvoltare Regionala vor fi trimise spre avizare Consiliului National pentru Dezvoltare Regionala; în cazul licitatiilor de proiecte organizate la nivel national, proiectele selectate vor fi avizate de Consiliul pentru Dezvoltare Regionala si aprobate de Consiliul National pentru Dezvoltare Regionala;
 • Asigura si raspunde, pe baza contractelor încheiate cu institutiile nationale, de implementarea, monitorizarea tehnica si financiara si controlul executiei proiectelor finantate de Uniunea Europeana în cadrul programelor de dezvoltare regionala si/sau, dupa caz, a proiectelor din cadrul programelor nationale, care se implementeaza la nivel regional prin ADR Nord-Vest; pentru atributiile delegate ADR Nord-Vest de catre institutiile apartinand administratiei publice centrale sau locale, monitorizarea si controlul unor astfel de activitati se fac de catre institutia care a delegat aceste atributii;
 • Întocmeste rapoarte semestriale, precum si raportul anual de implementare referitor la activitatile derulate conform contractelor cu institutia nationala cu atributii în domeniul dezvoltarii regionale;
 • Evidentiaza stadiul, dificultatile de implementare, precum si impactul programelor/proiectelor de dezvoltare regionala si propune masuri de îmbunatatire; rapoartele se aproba în prealabil de catre Consiliul pentru Dezvoltare Regionala si sunt transmise institutiei nationale cu atributii în domeniul dezvoltarii regionale;
 • Organizeaza si dezvolta, cu sprijinul si sub coordonarea Consiliului pentru Dezvoltare Regionala, parteneriatele regionale si promoveaza la nivel regional cunoasterea politicilor si practicilor Uniunii Europene, precum si a principiilor care stau la baza politicilor de dezvoltare regionala;
 • Identifica si promoveaza, în parteneriat, proiecte de interes regional si local, precum si proiecte de cooperare intraregionala; promoveaza, cu sprijinul Consiliului pentru Dezvoltare Regionala, regiunea si atragerea de investitii straine; dezvolta colaborari cu organisme si institutii similare din Uniunea Europeana si participa la implementarea proiectelor internationale de interes regional si local.

Pentru mai multe detalii accesati: www.nord-vest.ro

Ştiri

2020-11-18 17:56:52

Virtual B2B Event-Construction-2020

EEN Transilvania vă invită să participați la evenimentul de matchmaking [...]

2020-10-31 14:52:44

ECONOMIA CIRCULARĂ: VOUCHERE DE 15.000 EURO PENTRU ÎNTREPRINDERI MICI ŞI MIJLOCII

[...]


Vezi toate ştirile


Enterprise Europe Network

Oportunităţi de afaceri

Cod anunţ: TOUK20161114002

Ţara: Marea Britanie

Tip: Oferta

Titlu Oportunitate: IMM din Marea Britanie a dezvoltat și a adus pe piață o tehnologie tactilă de feed-back, folosind [...]

Valabilă până la data: n/a

Cod anunţ: BRPL20170110001

Ţara: Polonia

Tip: Cerere

Titlu Oportunitate: Firmă poloneză caută furnizori de nuci și fructe uscate pentru încheierea unor contracte [...]

Valabilă până la data: n/a

Vezi toate oportunităţile